המצטיינים שלנו

איזבל זרחיה

מנהלת מערכות מידע, הפגינה מקצועיות, אחריות אישית ומסירות ללא דופי, היוותה “דבק חברתי” והשאירה את חותמה בכל פרויקט שהובילה, פרשה לגמלאות לאחר 36 שנים בחברה

Young Girl with Freckles