top of page

המצטיינים שלנו

איזבל זרחיה

מנהלת מערכות מידע, הפגינה מקצועיות, אחריות אישית ומסירות ללא דופי, היוותה “דבק חברתי” והשאירה את חותמה בכל פרויקט שהובילה, פרשה לגמלאות לאחר 36 שנים בחברה

Young Girl with Freckles
bottom of page