top of page

הפיקו עיתון חברה שעובד!

עיתוני חברה, משלב ישיבת המערכת, עד עיתון אצלכם, דפוס או דיגיטלי

עיתון חברה, עיתון עובדים, הוא מוצר המחבר בין עובדי החברה לערכיה, ונותן למועסקים בחברה, תחושת שייכות והזדהות. עיתונים הינם תחום ההתמחות העיקרי שלנו, ואנו גאים לעבוד עם החברות המובילות במשק. קבעו פגישה ונעצב את העיתון הנכון עבורכם

bottom of page