המצטיינים שלנו

מור פטל

משק ומנהל, ; פרש לגמלאות לאחר 25 שנים בחברה

Young Girl with Freckles