top of page

אני ומשפחתי

Portrait of a Band
צילום מאת

איזבל זרחיה

מנהלת מערכות מידע, הפגינה מקצועיות, אחריות אישית ומסירות ללא דופי, היוותה “דבק חברתי” והשאירה את חותמה בכל פרויקט שהובילה, פרשה לגמלאות לאחר 36 שנים בחברה
Girl Enjoying her Drink
bottom of page