top of page

תוצאות סקר שביעות רצון שמלאתם

סקרים הינם דרך מצוינת לשפר תקשורת פנים ארגונית. לימדו מה העובדים רוצים, ודאגו לתת להם מה שהם צריכים. בדוגמא זו ערכנו סקר על איכות חדר אוכל דמיוני בארגון דמיוני. ניתן ליצור סקרים שונים בכל תחום.

כאן תוכלו לצפות בתוצאות הסקר בו השתתפתם בעמוד הקודם!

בסקר זה, 5 הוא הטוב ביותר.

עמוד זה יכול להיות מוסתר או גלוי.

ניתן לקבל את התוצאות בקובץ אקסל.

הערה חפשית
אווירה
רמת הגשה
מידת החום
כמות
טעם
מגוון
איכות
מספר עובדים בארגון
תפקיד
3
4
5
4
3
2
1
1-100
טועם איי-בי-אם
נננ
3
4
5
4
3
2
1
1-100
מני שטרן 12
יופי של סקר
3
4
3
4
3
2
1
1-100
מפעיל
אין הערות
4
3
2
4
2
2
3
1-100
מנהל
4
4
4
4
5
3
5
101-500
מש"א
2
2
4
3
2
4
3
1-100
מהנדס
1
2
3
2
4
5
4
101-500
סוקר
הערה חופשית- סקיצה
5
1
5
1
5
1
1
101-500
מנהל גדול
מרוצה מאד
1
1
3
2
1
1
1
500+
דובר החברה
הערה 2
2
1
2
1
2
1
2
101-500
מ.אנוש 22.10 2
א, ב, ג, ד
1
2
1
2
1
2
1
1-100
מ.אנוש 22.10 1
5
4
5
1-100
מ.אנוש 4
4
5
4
501 ומעלה
מ.מ.אנוש
3
4
5
1-100
מ.אנוש 5
bottom of page